Hirdetmények

A Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.01-15-000012/7. sz. végzésével elrendelte az EURO-NOVEX Kft. cs.a. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 185. B. ép., Cg.01-09-461726, adószáma: 10952128-2-41) csődeljárását, amelynek kezdő időpontja 2015. április 2. napja.

Felhívjuk a Társaság hitelezőit, hogy az 1991. évi XLIX. tv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül követeléseiket az Adósnak és az ASSET Insolvency Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 48. 2. em. 5.) Vagyonfelügyelőnek jelentsék be, csatolják a követeléseiket megalapozó okiratokat és egyben a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat, azaz a követelés 1%-át, de legalább 5000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot fizessenek be a Vagyonfelügyelő K&H Banknál vezetett 10404601-49515349-52571022 sz. számlájára és a befizetés megtörténtét igazolják.

Tájékoztatjuk a hitelezőket, hogy a fenti határidő elmulasztása illetőleg a nyilvántartásba vételi díj teljesítésének elmaradása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

Az 1991. évi XLIX. tv. 17. §-a alapján egyezségi tárgyalásra hívjuk meg a Társaság hitelezőit 2015. május 26. 10:00 órára a Dr. Fodor Ákos Ügyvédi Irodába (1022 Budapest, Áldás u. 8.).  Az 1991. évi XLIX. tv. 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat a hitelezők 2015. május 12. napjától megtekinthetik a Dr. Fodor Ákos Ügyvédi Iroda székhelyén és a Vagyonfelügyelő 7100 Szekszárd, Bezerédj István u. 28. fióktelepén.

A külföldi székhelyű, illetve külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket kézbesítési megbízott igénybevételére hívjuk fel.

Comments are closed.