Elektronikai hulladék

Az elhasználódott elektronikai hulladé­kok, mint a videomagnó, lemezjátszó, ela­vult számítógép az idő múlásával kikerülnek a napi használatból, és újabb, modernebb gépek és berendezések veszik át helyüket.

Cégünk az illegális hulladéklerakások szá­mát csökkenteni azzal, hogy összegyűjti a selejtté vált elektronikai esz­közöket és hulladékokat.

Mint ismeretes a hulladékból előállított ter­mékek energiaszükséglete hetede, esetleg ti­zede a primer alapanyagokhoz képest.

A fémek hasznosítása esetén az ércbányá­szati rész kimarad, ezzel nem keletkeznek további tájsebek, roncsolt tájak, és ebben az esetben a későbbi rekultivációk száma is csökkenhet.

Hulladékkezelés folyamata:

1. Begyűjtés
2. Előválogatás
3. Bontás
4. Aprítás
5. Anyagtípusonkénti szeparálás
6. Anyagtípusonkénti tárolás
7. Anyagtípusonkénti mérlegelés

Comments are closed.